STATUS SKS
RECEPTORSATELITES
ModeloHisp 30wAmz 61wSES4 22wInt21 58w
S-200OFFReparaçãoReparaçãoOFFLINE
S-1000OFFReparaçãoReparaçãoOFFLINE
SAMBAOFFReparaçãoReparaçãoOFFLINE
iPlusOFFONOFFLINEOFFLINE
S-1100OFFONONOFFLINE